Jak požádat o službu

V rubrice "O nás" si přečtěte, komu je služba našeho domova určena a komu naopak určena není. Z toho zjistíte, zda jsme schopni zajistit péči právě Vám. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám na tato telefonní čísla a my Vám rádi poradíme: 546 220 040, 733 131 396, 771 228 086. Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a odpovíme Vám na Vaše dotazy.

K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba domovu předložit vyplněnou  "Žádost o poskytování sociální služby"  a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti. Formulář pro podání žádosti můžete získat u našich sociálních pracovnic nebo Vám může být zaslán na požádání poštou či emailem, popř. si jej můžete stáhnout níže.

POZOR! Žádosti přijímáme až od těch seniorů, kteří mají alespoň částečně zhoršenou soběstačnost a na zahájeni poskytování sociální služby spěchají. Není možné si podat žádost "pro jistotu" dopředu. 


ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU

 

Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby " a kompletně vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu" lékařem nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenované na naši e-mailovou adresu: marsalkova.iveta@dsfoltynova.cz

Poté, co sociální pracovnice Vaši žádost přijmou a posoudí, zda Vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči a zda spadáte do okruhu osob, kterým je sociální služba určena, bude Vám vydáno „Potvrzení o převzetí žádosti o poskytování sociální služby" a budete zařazeni do pořadníku čekatelů. 

Často kladené otázky zájemců o službu:
 

 1. Jsem senior, mohu si k Vám podat žádost?
Podat žádost si můžete, pokud Vám vznikl nárok na přiznání starobního důchodu, máte alespoň částečně zhoršenou soběstačnost, a proto už potřebujete s něčím pomoct (např. si nejste schopni nakoupit, uklidit, uvařit) a obáváte se, že když se Vaše soběstačnost ještě zhorší, nebudete mít ve svém okolí nikoho, kdo Vám může pomoci.
 
 1. Přijmete mne, i když jsem soběstačný?
Dokud budete soběstačný, tak s Vámi poskytování sociální služby nezahájíme. Zahájení sociální služby je pro ty klienty, kteří už nemůžou zůstat doma a nestačí jim péče rodiny ani terénních služeb (např. pečovatelské či asistenční služby). Nejčastěji poskytujeme naše služby seniorům, kteří jsou odkázaní na péči druhé osoby a domácí péče nepostačuje.
 
 1. Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Je to důležité? Můžu Vám zaplatit příspěvek na péči, i když jej nemám přiznaný?
Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Službu Vám můžeme poskytovat, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte, a to v případě, že se Vaše soběstačnost náhle zhoršila a nestihl/a jste si jej ještě vyřídit. Pokud příspěvek ještě nepobíráte, zaplatit nám ho nemůžete.
 
 1. Co mám dělat, když už potřebuji s něčím pomoct, ale úplně nesoběstačný nejsem? Proč mě nepřijmete?
Každému je nejlépe doma, ve svém známém prostředí. Doporučujeme spíše využívat pomoci rodiny, svých známých a terénních služeb (např. pečovatelské nebo asistenční služby). Služeb domova je vhodné využívat až když Vám tato pomoc nestačí.
 
 1. Jsem soběstačný, ale mám moc drahé bydlení nebo nemám kde bydlet. Přijmete mne?
Nejsme služba, která řeší bytovou problematiku občanů. Doporučujeme obrátit se na bytový odbor, popř. realitní kancelář nebo na sociální služby řešící bytovou problematiku.
 
 1. Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?
Nikdy nejsme schopni říct, kdy Vám budeme schopni zahájit poskytování sociální služby. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Náš pořadník není časový, ale je řazen podle sociální a zdravotní potřebnosti. 
 
 1. Mohu mít podaných i více žádostí do domovů pro seniory?
Počet žádostí není nijak omezen, můžete si podat žádosti, do kolika domovů chcete.
 
 1. Jak se dozvím, kdy budu moct do domova nastoupit?
Když se uvolní místo, oslovujeme akutního zájemce, který má nejvíce bodů v pořadníku zájemců o službu. Sociální pracovnice Vás nebo Vaše blízké telefonicky kontaktuje a domluví s Vámi podrobnosti a schůzku.
 
 1. Jaký je rozdíl mezi DS a DZR?
Zkratka DS znamená domov pro seniory, zkratka DZR znamená Domov se zvláštním režimem. Rozdíl je v tom, že v domově pro seniory jsou klienti, kteří jsou přiměřeně orientovaní a nemají chronické duševní onemocnění. Do domova se zvláštním režimem přijímáme ty, kteří mají chronické duševní onemocnění (demenci).
 
 1. Je možné si vybrat typ pokoje?
V žádosti o naši sociální službu si můžete zvolit, o jaký typ bydlení máte zájem. Vždy je lepší zvolit více možností, zvyšujete tak svoji šanci na umístění.
 
 1. Mohu si přivézt svůj vlastní nábytek?
Každý zájemce o naši sociální službu si může zvolit, zda chce obytnou jednotku vybavit nábytkem domova, nebo vlastním. 
 
 1. Může být poskytnuta pobytová sociální služba osobě, která nemá dostatečný příjem na zaplacení plné úhrady?
Samozřejmě může. Zákon o sociálních službách na tuto situaci pamatuje a určuje, že osobě po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat alespoň 15% z jejího pravidelného příjmu. Klient s nízkými příjmy tedy platí tzv. sníženou úhradu. V tomto případě se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na placení úhrady s jinými osobami, nejčastěji to bývají příbuzní klienta. Tato spoluúčast není povinná.
 
 1. Nemůže Vám náš příbuzný „utéci“, když má demencí a chodí?

Nemůžeme nikomu bránit ve volném pohybu. Klienti, kteří mají demencí a jsou chodící, dostávají po vzájemné dohodě signalizaci ve tvaru hodinek, která personálu signalizuje odchod z budovy. Pokud klient odchází a hrozí nebezpečí, že se nebude umět vrátit zpátky, můžeme ho doprovodit, případně se pokusit odvést jeho pozornost jinam a doprovodit ho zpět do domova.