Hodnocení kvality naší práce

  • V roce 2018 nás čeká: certifikát Vážka

Na podzim 2017 navštívila DZR konzultantka pro udělení certifikátu Vážka. Po celodenním zkoumání kvality poskytování služby klientům s demencí dle jejího sdělení nebrání nic tomu, aby domov certifikací prošel s velmi kladným hodnocením.

 

  • Značka kvality

V průběhu roku prošel domov certifikačním procesem v rámci hodnocení „Značka kvality“ kvalifikovanými  hodnotiteli  Asociace poskytovatelů sociální péče ČR. Na podzim bylo službě DS i DZR uděleno hodnocení pěti hvězdičkami, což je nejvyšší možné ocenění. Domov získal  celkem  952,5 bodu z 1 020 možných. Úspěšnost kladného hodnocení poskytované kvality v jednotlivých oblastech  dosáhla  94%.  Hodnocena byla oblast  ubytování, stravování, kultury, partnerství a péče. Dle hodnotitelů, kteří již provedli cca 60 certifikací v různých domovech, náš domov patří mezi nejlepší z nich. 
Certifikát "Značka kvality"                                                                                                                                                                   
 

  • Čestné uznání od společnosti HARTMANN - RICO

V květnu 2013 obdržel domov čestné uznání od společnosti HARTMANN - RICO za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2012, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli.
Čestné uznání od HARTMANN - RICO

 

  • Inspekce kvality poskytování sociální služby

Domov v roce 2011 úspěšně prošel inspekcí kvality posyktování sociální služby prováděné dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách a zákona č. 552/1991 Sb., o státní konrole.
Ze 144 možných bodů domov získal 140 bodů - je to jedno z nejvyšších bodových hodnocení v rámci ČR.Hodnocení naší práce klientem - panem K. V. (klient si nepřeje zveřejnit své jméno)

Hodnocení domova klientem

Řekli o nás

"Víte, ve stáří se ten můj vlak zastavil. A co chodím sem k vám, jakoby ho někdo postrčil."
(paní E.J. o zájmových aktivitách domova)

"Musím Vám říct, že ta tíseň, kterou jsem ještě měla, je dnes už úplně pryč."
(paní J.K. o změně po přestěhování do domova)

"Kdo by se o mě doma postaral, my se tady v tom domově máme tak dobře."
(paní Ž. L.)

"Máme se tu velmi dobře, máme pohodu. Ale tu pohodu musíme vytvořit i sami v sobě."

(paní E.J.)

"Máme se tak dobře! Co víc si přát."
(paní L.V.)

Paní H. vzpomíná na den, kdy se přišla podívat na byt, ve kterém měla v budoucnu v domově bydlet:
"....to Vám byla taková krása. To Vám byla nádhera. Já jsem otevřela dveře, a tady byl malíř. Stál na těch štaflích a zpíval si. A natíral. Semka dopadalo slunko, celý byt zářil, já jsem si připadala, jako kdybych vstoupila do nějaké pohádkové brány a věděla jsem, že ten byt na mě čeká. Že bude můj a že tady budu šťastná. A opravdu, já jsem tady moc šťastná. Moc... No a v té pohádce jsem a žiju dál. Protože to není jen o tom krásným bytu, ale je to o těch lidech. A ti lidé jsou tu šťastní a jsou šťastní i ti zaměstannci si myslím. Pohádka, jako pohádka."
(Citace převzata z bakalářské práce Bc. Jiřího Prudíka - Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení z roku 2016. Výzkum k této práci probíhal v našem domově  mimo jiné formou rozhovorů s našimi klienty.)

"Já jsem byl překvapené, jak to tady funguje. Pokud se mi něco nelíbí, tak se to hned vyřeší, jako... A líbí se mi, že tady lidi chodí usměvaví, že se nemračí, víte? To moc oceňuju tady..."
(Citace převzata z bakalářské práce Bc. Jiřího Prudíka - Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení z roku 2016. Výzkum k této práci probíhal v našem domově  mimo jiné formou rozhovorů s našimi klienty.)

"No pak jsem teda zůstal sám, no. A to už bylo zlý, tak jsem tady. Tady je to dobrý, protože tady jsme na tom všichni stejně. Člověk snáší všechno dycky líp, kdy jsme tady (...) jako spolu, jsem chtěl říct.. Já se tu teda mám dobře jako (...) jako že jsem přišel a už si myslí, že jsem se dobře zabydlel tady, že můžu říct, že jsem tu rád a jinak by to asi nemělo být."
(Citace převzata z bakalářské práce Bc. Jiřího Prudíka - Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení z roku 2016. Výzkum k této práci probíhal v našem domově  mimo jiné formou rozhovorů s našimi klienty.)

"Jsem ráda, že je to tady takový, že vím, že se tu o mě postarají, kdyby se něco jako stalo. Je to pro mě taková to (...) jistota, nebo jak to mám říct, víte? Taková opora pro mě."
(Citace převzata z bakalářské práce Bc. Jiřího Prudíka - Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení z roku 2016. Výzkum k této práci probíhal v našem domově  mimo jiné formou rozhovorů s našimi klienty.)

"Krásný jsou tady ty výlety, jako když se někam vyjede. Prostě nemusíme sedět na zadku a můžeme se někam podívat. A nemyslím jen tak na přehradu, ale i třeba za nějakou kulturou. Já myslím, že to taky ten náš život tady obohacuje."
(Citace převzata z bakalářské práce Bc. Jiřího Prudíka - Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení z roku 2016. Výzkum k této práci probíhal v našem domově  mimo jiné formou rozhovorů s našimi klienty.)