Zahájení poskytování sociální služby (nástup do domova)

 • V případě uvolnění lůžka je výběrovou komisí složenou ze sociálních pracovnic, vrchní sestry, vedoucího daného sociálně-zdravotního úseku a paní ředitelky na základě bodového ohodnocení vybrán žadatel o umístění.
 • Sociální pracovnice žadatele kontaktuje, nabídne mu uvolněné lůžko a pokud je žadatel schopen dostavit se do domova, nabídne mu prohlídku obytné jednotky. Pokud má žadatel o lůžko zájem, domluví si společně termín sociálního šetření.
 • Sociální šetření většinou probíhá v místě, kde se žadatel nachází (v jeho domácnosti, v nemocnici apod.), na přání žadatele může probíhat i v našem domově při prohlídce obytné jednotky. Sociální pracovnice spolu se zdravotní sestrou při sociálním šetření zjišťují aktuální stav a potřeby žadatele a na základě zjištěných informací rozhodnou, zda je náš domov pro žadatele vhodný. V případě negativního rozhodnutí je žadateli doporučen vhodnější druh sociální služby. Zároveň je žadatel stručně seznámen s chodem domova a sám se rozhodne, zda se chce do domova přestěhovat.
 • Po té je s ním dohodnut termín a čas stěhování do domova, tj. termín uzavření „Smlouvy o poskytování sociální služby". Předběžně se domlouváme na tom, jaké služby od nás bude žadatel potřebovat a jsou mu poskytnuty informace o tom, co je třeba nachystat před stěhováním do DS Foltýnova (např. informace o platbách za první měsíc pobytu, které bude klient hradit při podpisu smlouvy) a zároveň jsou mu předány tyto dokumenty:
 1. Vzor smlouvy o poskytování sociálních služeb pro DS a DZR
 2. Domácí řád DS nebo domácí řád DZR
 3. Seznam doporučených věcí při stěhování do domova
 4. Telefonické kontakty na pracovníky domova
 • Stěhování do domova bývá zpravidla uskutečněno do týdne od provedeného sociálního šetření. Při stěhování do domova je nutné předložit „Posudek o zdravotním stavu" společně s výsledky vyšetření rentgenu plic a bacilonosičství.
 • V den stěhování do domova je s našim novým klientem sepsána "Smlouva o poskytování sociálních služeb", kde jsou podrobně dojednávány činnosti, které od nás potřebuje. Celý proces trvá cca 90 minut. Po té je klient přivítán na svém patře a za pomoci rodiny a personálu se ubytuje.
 • První tři měsíce je mu věnována zvýšená pozornost, je seznamován s  prostory a chodem domova, pracovníky a ostatními klienty. 

Jsme rádi, když se celého procesu účastní rodina nebo blízcí žadatele. Pro žadatele je velmi důležité mít v této náročné životní situaci oporu a pomoc s praktickými žáležitostmi.  

Další informace:

Seznam doporučených věcí při stěhování do domova
Vytvoření vzpomínkového kufříku