Poskytované služby

Co od nás můžete očekávat:

 • laskavý, vstřícný a profesionální přístup pracovníků
 • ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových  obytných jednotkách, sami si  zvolíte, zda si obytné prostory vybavíte vlastním či ústavním nábytkem
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel (stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy a je přizpůsobováno  zdravotnímu stavu a potřebám klienta)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro vlastní hygienu ( pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím ( podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • sociálně terapeutické činnosti ( psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování a  prosazování práv, oprávněných   zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných  zájmů )
 • základní činnosti – vytápění, dodávka el.energie, vody, běžný a pravidelný úklid obytné jednotky a běžný úklid společných a provozních prostor, vymalování obytné jednotky  1x za 3-4 roky
 • podpora a pomoc sociální pracovnice, odborná péče privátního lékaře, nepřetržitá služba odborného zdravotnického personálu  a pracovníků v sociálních službách
 • v případě lékařského doporučení péče kvalifikované rehabilitační pracovnice (skupinové cvičení, magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba, ultrazvuk, parafinové lázně, rotoped aj)
 • dle potřeby psycholog, logoped – po domluvě s klientem  
 • psychiatr, psychoterapeut – po domluvě s klientem, jeho opatrovníkem nebo na doporučení ošetřujícího lékaře 

Další služby, které pomáháme zprostředkovat od externích dodavatelů, hrazené  klientem dle jeho výběru:

 • služby kadeřníka, pedikérky, maséra a kosmetičky
 • možnost nákupu v obchodě se smíšeným zbožím umístěném přímo v budově domova
 • možnost zavedení telefonní linky a připojení na kabelovou televizi nebo využívat televizní příjem prostředníctvím společné televizní antény (připojení a provoz  je zdarma)
 • možnost zavedení internetu na pokoj

DUCHOVNÍ PROGRAM 

Pastorační koordinátorka našeho domova nabízí možnost společné modlitby, duchovního rozhovoru, pomoc při plnění duchovních cílů a duchovní oporu v těžkých životních situacích, též doprovod při umírání věřících i nevěřících klientů. Po dohodě je možné podat svaté přijímání. 
Každý týden v pondělí probíhá od 16:00 do 17:00 v klubovně 1 v Centru pohody v (oranžové oddělení, blok B)  kroužek Zpívání z kancionálu a čtení z duchovní literatury.
První a třetí sobotu v měsíci v 15:00 slouží v našem domově mši svatou některý z  duchovních otců z bystrcké farnosti.
Půl hodiny před ní je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve zpovědní místnosti na modrém oddělení, kde se nachází i knihovna s duchovní literaturou.
V případě  potřeby je možné  zajistit služby duchovních římskokatolické církve /křest, sv. přijímání, pomazání nemocných atp./  i kontakt s duchovními jiných církví.ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Ve všech kroužcích se snažíme přihlédnout k potřebám klienta, jeho dovednostem a zdravotnímu stavu
Zájmová činnost - rozvrh
Rehabilitace - rozvrh


Tvořivá dílna

 • rukodělné, výtvarné a řemeslné činnosti: vyšívání, háčkování, kreslení, vystřihování a skládání z papíru, práce s keramickou hlínou, vypichování rouna, tkaní na kolíkových stavech, tkaní na formě, batikování, malování na hedvábí, enkaustika-malování horkým voskem, malba na skleněné výlisky, vykrajování keramiky z plátu, věnečky z pedigu, figurky z lýka a vlny, práce z korálků, ubrousková technika, malování mandal, fusing, malování triček šablonou atd.

Kroužek dovedných rukou 

 • výroba keramiky, obrazů patchwork bez jehly, tapisérií z vlněného rouna, batika a malba na hedvábí, malování na sklo, výroba šperků, podílení se na výzdobě DS.

Kavárnička našeho mládí 

 • vzpomínání na staré časy v různých životních etapách a situacích nad šálkem kávy nebo čaje, promítání fotografií z akcí v DS i mimo domov s komentářem, debaty nad památečními předměty, fotografiemi a starými knihami a časopisy; poslech pamětnických nahrávek hudebních a literárních s besedami o nich

Čtení a poslech 

 • poslech čtení povídek a románů, životopisů dle přání klientů, čtení aktualit, významných událostí, pranostik, přísloví - procvičování krátkodobé paměti, čtení naučných příběhů ze života, zpestřeno poslechem mluveného slova z CD

Zpívání a poslech

 • zpívání pro radost - lidové, umělé - pamětnické písně, koledy, trampské aj., za doprovodu nahrávek profesionálů, nebo rytmických Orffových nástrojů i bez doprovodu, písničky na přání, písně podle žánrů, tématu, autorů, populárních zpěváků a kapel v originále, období vzniku; poslech hudby všech žánrů- POP, Country, Dechovka, Klasická hudba; hudební kvizy, trénování paměti pomocí rytmu, hudebních skladeb a lidových písní

Trénování paměti - kognitivní trénink

 • trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, soustředění a výbavnosti, práce se vzpomínkami, nácvik jednoduchých paměťových technik; hry např. pexeso, Česko, Rychlá slova, tangram, puzzle, karetní hry, domino, také slovní fotbal, přísloví, citáty, křížovky, sudoku, ap.

Pánský klub

 • povídání o sportu, historii, geografii, trénování paměti, čtení, vzpomínání, zpěv, hraní her (šachy apod.) - dle přání a nálady

Internet pro seniory

 • individuální výuka práce s PC - základní seznámení s prací na PC, vyhledávání informací na internetu, založení emailové adresy, posílání emailů, prohlížení fotek, možnost telefonování s videopřenosem přes internet v programu SKYPE

Další možnosti kulturního a společenského vyžití:

 •  informační centrum s PC a internetem
 •  centrum pohody - klubovny pro ruční práce, pečení/vaření apod.
 •  ruské kuželky
 • canisterapie - kontakt se psem
 • felinoterapie - kontakt s kočkou
 • rozsáhlá knihovna
 • televizní místnosti
 • návštěvy plaveckého a termálního bazénu
 • možnost zapojit se do práce na zahradě
 • možnost účastnit se výletů a zájezdů
 • besedy, přednášky, taneční zábavy, posezení s hudebním programem
 • 2x měsíčně bohoslužba

REHABILITACE 

Skupinové cvičení - v prostorách oddělení rehabilitace - nutná indikace lékaře


1.skupina - Po-Pá - 9 .00 - 9.30 - vede fyzioterapeut 
 • fyzicky náročnější
 • procvičení celého těla
 • dechová gymnastika, kondiční cvičení, posilování,
 • protahování - využití pomůcek: tyčka, overball, činky
2.skupina - Po-Pá - 10.00 - 10.30 - podle hudební nahrávky, bez fyzioterapeuta
 • fyzicky méně náročná, cvičení v pomalém tempu
 • procvičení celého těla, zaměřeno na udržení kondice

Individuální cvičení

 • v prostorách oddělení rehabilitace nebo na pokojiích klientů
 • nutná indikace lékaře
 • vede fyzioterapeut
 • cvičení zaměřené na zlepšení a obnovení hybných a funkčních schopností organismu

Elektroléčba

 • v prostorách oddělení rehabilitace - nutná indikace lékaře
 • využití přístrojů, které jsou součástí vybavení rehabilitace domova

Parafín

 • v prostorách úseku rehabilitace - pouze parafínová lázeň na ruce

Masáže

 • v prostorách úseku rehabilitace nebo  v pokojích klientů
 • provádí studenti masérské školy v rámci praxe
 • neprobíhá v době školních prázdnin