Poskytované služby

Služba Domov pro seniory 
Služba Domov ze zvláštním režimem
 

Co od nás můžete očekávat:

 • laskavý, vstřícný a profesionální přístup pracovníků
 • ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových  obytných jednotkách, sami si  zvolíte, zda si obytné prostory vybavíte vlastním či ústavním nábytkem
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel (stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy a je přizpůsobováno  zdravotnímu stavu a potřebám klienta)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro vlastní hygienu ( pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím ( podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • sociálně terapeutické činnosti ( psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování a  prosazování práv, oprávněných   zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných  zájmů )
 • základní činnosti – vytápění, dodávka el.energie, vody, běžný a pravidelný úklid obytné jednotky a běžný úklid společných a provozních prostor, vymalování obytné jednotky  1x za 3-4 roky
 • podpora a pomoc sociální pracovnice, odborná péče privátního lékaře, nepřetržitá služba odborného zdravotnického personálu  a pracovníků v sociálních službách
 • v případě lékařského doporučení péče kvalifikované rehabilitační pracovnice (skupinové cvičení, magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba, ultrazvuk, parafinové lázně, rotoped aj)
 • dle potřeby psycholog, logoped – po domluvě s klientem  
 • psychiatr, psychoterapeut – po domluvě s klientem, jeho opatrovníkem nebo na doporučení ošetřujícího lékaře 

Další služby, které pomáháme zprostředkovat od externích dodavatelů, hrazené  klientem dle jeho výběru:

 • služby kadeřníka, pedikérky, maséra a kosmetičky
 • možnost nákupu v obchodě se smíšeným zbožím umístěném přímo v budově domova
 • možnost zavedení telefonní linky a připojení na kabelovou televizi nebo využívat televizní příjem prostředníctvím společné televizní antény (připojení a provoz  je zdarma)
 • možnost zavedení internetu na pokoj

DUCHOVNÍ PROGRAM 

Pastorační koordinátorka našeho domova nabízí možnost společné modlitby, duchovního rozhovoru, pomoc při plnění duchovních cílů a duchovní oporu v těžkých životních situacích, též doprovod při umírání věřících i nevěřících klientů. Po dohodě je možné podat svaté přijímání. 
Každý týden v pondělí probíhá od 16:00 do 17:00 v klubovně 1 v Centru pohody v (oranžové oddělení, blok B)  kroužek Zpívání z kancionálu a čtení z duchovní literatury.
První a třetí sobotu v měsíci v 15:00 slouží v našem domově mši svatou některý z  duchovních otců z bystrcké farnosti.
Půl hodiny před ní je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve zpovědní místnosti na modrém oddělení, kde se nachází i knihovna s duchovní literaturou.
V případě  potřeby je možné  zajistit služby duchovních římskokatolické církve /křest, sv. přijímání, pomazání nemocných atp./  i kontakt s duchovními jiných církví.ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Ve všech kroužcích se snažíme přihlédnout k potřebám klienta, jeho dovednostem a zdravotnímu stavu


Tvořivá dílna: Rukodělné, výtvarné a řemeslné činnosti: ruční šití, vyšívání, háčkování, pletení, tkaní na kolíkových stavech, kreslení, vystřihování a skládání z papíru, výroba přání, ubrousková technika, malování triček šablonou, aranžování květin, zdobení květináčů atd.
 
Vaření a pečení: Příprava a ochutnávka různých pokrmů vztahujících se k ročnímu období, povídání o receptech a představování si neobvyklých potravin a pokrmů, vybírání vhodných receptů a plánování. Práce na tvorbě vlastní kuchařské knihy.
 
Kroužek dovedných rukou: Výroba keramiky, obrazů patchwork bez jehly, tapisérií z vlněného rouna, batika a malba na hedvábí, malování na sklo, výroba šperků, podílení se na výzdobě DS a zhotovování dárků pro sponzory, klienty a zaměstnance DS
 
Kavárnička našeho mládí: Vzpomínání na staré časy v různých životních etapách a situacích nad šálkem kávy nebo čaje, promítání fotografií z akcí v DS i mimo domov s komentářem, debaty nad památečními předměty, fotografiemi a starými knihami a časopisy; poslech hudebních nahrávek s besedami o nich, informace o aktualitách z oblasti politiky, vědy, kultury. Medailonky významných osobností k příležitosti jejich životního jubilea nebo úmrtí.
 
Folklórní kavárnička: Povídání o lidových krojích, tradicích a zvyklostech z různých regionů u nás i v zahraničí nad šálkem kávy nebo čaje. Promítání fotek a krátkých filmů o folklóru, seznámení s písněmi z regionů např.: Slovácka, Brněnska, Hanácka, Čech, Valašska atd. Debaty o aktuálním dění v této oblasti.
Zpívání a poslech, bubnování, tanec v sedě: Zpívání pro radost lidových, umělých i populárních písní vztahujících se k roční době. Používání Orffova instrumentáře a afrických bubnů – djembe. Poslech hudebních nahrávek různých žánrů. Hudební kvízy. Tanec v sedě.
 
Trénování paměti: Pravidelná aktivita rozdělená do třech stupňů náročnosti. Trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, soustředění a výbavnosti slov. Práce se vzpomínkami, nácvik jednoduchých paměťových technik. Hry např. pexeso, Česko, tangram, puzzle, karetní hry, domino, také slovní fotbal, přísloví, citáty, křížovky, sudoku, poznávání literárních ukázek ze známých knih (poezie i prózy).
 
Pánský klub: Posezení mužů u kávy nebo čaje. Povídání o sportu, historii, osobnostech, geografii a aktuálním dění. Vzpomínání. Témata dle přání a nálady.
 
Internet: Individuální výuka práce s moderní technikou. Základní seznámení s ovládáním, vyhledávání informací na internetu, založení emailové adresy, čtení a posílání emailů, prohlížení fotek, možnost telefonování přes internet v programu SKYPE atd.
 
Klub dobré nálady: Smyslová aktivizace zaměřená na aktivizaci chuti, zraku, hmatu, čichu a sluchu. Procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, práce se vzpomínkami, využití relaxačních technik, tvoření podle nálady, zpěv lidových písní, využívání Orffových nástrojů, poslech hudby, hraní společenských her atd.
 
Felinoterapie: Terapie kočkou využívá vztahu mezi člověkem a kočkou k léčbě nebo podpoře zdraví člověka. Při společných setkáních kočku hladíme, vyčesáváme a krmíme. Vyprávíme příběhy o kočkách, čteme kočičí povídky, prohlížíme foto koček nebo vytváříme pro kočku jednoduché hračky.
 
Pěvecký kroužek: Zpívání pro radost. Zaměřujeme se na zpěv lidových písní z Čech, Moravy, ale také ze Slovenska. Písně podle nálady doprovázíme na Orffovy nástroje popř.  jiné hudební nástroje.
 
Tvořivá dílna se zpěvem: Jednodušší ruční práce doprovázené povídáním a zpíváním lidových písní.
 
Cestování časem: vzpomínání na různé životní události, povídání o módě, o filmech, o vaření, o cestování.

Bohoslužby

 

Internet pro seniory

 • individuální výuka práce s PC - základní seznámení s prací na PC, vyhledávání informací na internetu, založení emailové adresy, posílání emailů, prohlížení fotek, možnost telefonování s videopřenosem přes internet v programu SKYPE

Další možnosti kulturního a společenského vyžití:

 •  informační centrum s PC a internetem
 •  centrum pohody - klubovny pro ruční práce, pečení/vaření apod.
 •  ruské kuželky
 • canisterapie - kontakt se psem
 • felinoterapie - kontakt s kočkou
 • rozsáhlá knihovna
 • televizní místnosti
 • návštěvy plaveckého a termálního bazénu
 • možnost zapojit se do práce na zahradě
 • možnost účastnit se výletů a zájezdů
 • besedy, přednášky, taneční zábavy, posezení s hudebním programem
 • 2x měsíčně bohoslužba

REHABILITACE 

Skupinové cvičení - v prostorách oddělení rehabilitace - nutná indikace lékaře


1.skupina - Po-Pá - 9 .00 - 9.30 - vede fyzioterapeut 
 • fyzicky náročnější
 • procvičení celého těla
 • dechová gymnastika, kondiční cvičení, posilování,
 • protahování - využití pomůcek: tyčka, overball, činky
2.skupina - Po-Pá - 10.00 - 10.30 - podle hudební nahrávky, bez fyzioterapeuta
 • fyzicky méně náročná, cvičení v pomalém tempu
 • procvičení celého těla, zaměřeno na udržení kondice

Individuální cvičení

 • v prostorách oddělení rehabilitace nebo na pokojiích klientů
 • nutná indikace lékaře
 • vede fyzioterapeut
 • cvičení zaměřené na zlepšení a obnovení hybných a funkčních schopností organismu

Elektroléčba

 • v prostorách oddělení rehabilitace - nutná indikace lékaře
 • využití přístrojů, které jsou součástí vybavení rehabilitace domova

Parafín

 • v prostorách úseku rehabilitace - pouze parafínová lázeň na ruce

Masáže

 • v prostorách úseku rehabilitace nebo  v pokojích klientů
 • provádí studenti masérské školy v rámci praxe
 • neprobíhá v době školních prázdnin