Úhrady za služby

Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní služby

Ceník poskytovaných sociálních služeb
v Domově pro seniory Foltýnova platný od 1.7.2019 (vychází z vyhl. č. 505/2006Sb. v platném znění)
 

Bydlení a celodenní strava

(do platby za bydlení je zahrnuto – úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, spotřeba vody, tepla a elektrické energie)
TYP BYDLENÍ BYDLENÍ
Kč/os./den
CELODENNÍ STRAVA
Kč/os./den
CELKEM
Kč/os./den
CELKEM
28 DNÍ
CELKEM 30 DNÍ CELKEM 31 DNÍ
Jednolůžková garsonka 210,- 158,- 368,- 10 304,- 11 040,- 11 408,-
Dvoulůžková garsonka 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
Manželský byt (1+1) 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
Velký jednolůžkový pokoj ve dvoupokojové obytné jednotce 210,- 158,- 368,- 10 304,- 11 040,- 11 408,-
Malý jednolůžkový pokoj ve dvoupokojové obytné jednotce 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
Výše platby za bydlení a celodenní stravu se odvíjí od počtu kalendářních dnů v konkrétním měsíci –
tj. za měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen a prosinec za 31 dnů, za měsíce duben, červen,
září a listopad za 30 dnů a za únor za 28 nebo 29 dnů.
 


Strava

V našem zařízení je možné objednávat typ stravy, jaká klientovi vyhovuje. Výše platby stravy se odvíjí od její kombinace:
 

Typ stravy Výše platby Hodnota potravin Provozní náklady
Celodenní strava (snídaně + oběd + večeře) 158,- Kč 107,- Kč 51,- Kč
Celodenní strava Dia (snídaně + oběd + večeře + 2. večeře) 170,- Kč 116,- Kč 54,- Kč
Snídaně (včetně dopolední přesnídávky)   49,- Kč   33,- Kč 16,- Kč
Oběd   62,- Kč   40,- Kč 22,- Kč
Večeře (včetně odpolední svačiny)   47,- Kč   34,- Kč 13,- Kč
Druhá večeře – Dia i norma   12,- Kč     9,- Kč   3,- Kč
Snídaně + oběd 111,- Kč   73,- Kč 38,- Kč
Snídaně + večeře   96,- Kč   67,- Kč 29,- Kč
Oběd + večeře 109,- Kč   74,- Kč 35,- Kč
Oběd + večeře + druhá večeře 121,- Kč   83,- Kč 38- Kč


Fakultativní (placené) služby
Hradí každý, kdo tuto službu využije bez ohledu na to, zda pobírá či nepobírá příspěvek na péči.

  • Příležitostné opravy nad rámec běžné údržby (obrazy, poličky, stěhování nábytku, pokládání koberců, vyladění TV – dle skutečně spotřebovaného času)
120,- Kč/hod.
  • Odvoz služebním automobilem s řidičem domova   
   10,- Kč/1 km
  • Odvoz služebním autem do Alberta a zpět na 1 osobu        
    10,- Kč
  • Malování obytné jednotky
V případě, že se klient na základě vlastní žádosti stěhuje z jedné obytné jednotky do druhé, tak hradí:     
  • Domovu za úklid obytné jednotky po malování a stěhování nábytku 
  • Fakturu za vymalování obytné jednotky (předloženou malířskou firmou)
 
 
 
500,-Kč
 

 

Koncesionářský poplatek za rádio, televizní signál + signál UPC, satelit apod.
 Každý klient si hradí sám.