Úhrady za služby

Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní služby

Ceník poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Foltýnova platný od 1.4.2022 (vychází z vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění)
 
l. Bydlení a celodenní strava
 
(do platby za bydlení je zahrnuto – úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 spotřeba vody, tepla a elektrické energie)
 

BYDLENÍ
Kč/os./den
CELODENNÍ STRAVA
Kč/os./den
CELKEM
Kč/os./den
CELKEM
28 DNÍ
CELKEM 30 DNÍ CELKEM 31 DNÍ
250,- 205,- 455,- 12.740, - 13.650, - 14.105, -
 
Výše platby za bydlení a celodenní stravu se odvíjí od počtu kalendářních dnů v konkrétním měsíci – tj. za měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen a prosinec za 31 dnů, za měsíce duben, červen, září a listopad za 30 dnů a za únor za 28 nebo 29 dnů.
 
2. Strava
 
V našem zařízení je možné objednávat typ stravy, jaká klientovi vyhovuje. Výše platby za stravu se odvíjí od
zvolené kombinace:
Typ stravy Výše platby
Celodenní strava (snídaně + oběd + večeře) 205,- Kč
Snídaně (včetně dopolední přesnídávky) 63,- Kč
Oběd 85,- Kč
Večeře (včetně odpolední svačiny) 57,- Kč
Snídaně + oběd 148,- Kč
Snídaně + večeře 120,- Kč
Oběd + večeře 142,- Kč
 
 
 
 
3. Fakultativní (placené) služby – hradí každý, kdo tuto službu využije bez ohledu na to, zda pobírá či nepobírá příspěvek na péči
  • Příležitostné opravy nad rámec běžné údržby (obrazy, poličky, stěhování nábytku, pokládání koberců, vyladění TV – dle skutečně spotřebovaného času)
140,- Kč/hod.
  • Odvoz služebním automobilem s řidičem domova
   12,- Kč/1 km
  • Odvoz služebním autem do Alberta a zpět na 1 osobu
15,- Kč
  • Malování obytné jednotky (v případě, že se klient na základě vlastní žádosti stěhuje z jedné obytné jednotky do druhé)
dle faktury předložené malířskou firmou

 
 
 
                       
Ing. J. Bohuňovská
                                                                                                                                                              ředitelka