Úhrady za služby

Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní služby
Ceník poskytovaných sociálních služeb
v Domově pro seniory Foltýnova platný od 1.1.2020 (vychází z vyhl. č. 505/2006Sb. v platném znění)

 l. Bydlení a celodenní strava(do platby za bydlení je zahrnuto – úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, spotřeba vody, tepla a elektrické energie) 

TYP BYDLENÍ BYDLENÍ
Kč/os./den
CELODENNÍ STRAVA
Kč/os./den
CELKEM
Kč/os./den
CELKEM
28 DNÍ
CELKEM 30 DNÍ CELKEM 31 DNÍ
Jednolůžková garsonka 210,- 158,- 368,- 10 304,- 11 040,- 11 408,-
Dvoulůžková garsonka 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
Manželský byt (1+1) 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
Velký jednolůžkový pokoj ve dvoupokojové obytné jednotce 210,- 158,- 368,- 10 304,- 11 040,- 11 408,-
Malý jednolůžkový pokoj ve dvoupokojové obytné jednotce 200,- 158,- 358,- 10 024,- 10 740,- 11 098,-
 
Výše platby za bydlení a celodenní stravu se odvíjí od počtu kalendářních dnů v konkrétním měsíci –
tj. za měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen a prosinec za 31 dnů, za měsíce duben, červen,
září a listopad za 30 dnů a za únor za 28 nebo 29 dnů.
 

2. Strava

 
V našem zařízení je možné objednávat typ stravy, jaká klientovi vyhovuje. Výše platby za stravu se odvíjí od
zvolené kombinace:
 
Typ stravy Výše platby Hodnota potravin Provozní náklady
Celodenní strava (snídaně + oběd + večeře) 158,- Kč 107,- Kč 51,- Kč
Celodenní strava Dia (snídaně + oběd + večeře + 2. večeře) 170,- Kč 116,- Kč 54,- Kč
Snídaně (včetně dopolední přesnídávky) 49,- Kč 33,- Kč 16,- Kč
Oběd 62,- Kč 40,- Kč 22,- Kč
Večeře (včetně odpolední svačiny) 47,- Kč 34,- Kč 13,- Kč
Druhá večeře – Dia i norma 12,- Kč   9,- Kč  3,- Kč
Snídaně + oběd     111,- Kč 73,- Kč 38,- Kč
Snídaně + večeře 96,- Kč 67,- Kč 29,- Kč
Oběd + večeře 109,- Kč 74,- Kč 35,- Kč
Oběd + večeře + druhá večeře 121,- Kč 83,- Kč 38- Kč
 
 3. Fakultativní (placené) služby- hradí každý, kdo tuto službu využije bez ohledu na to, zda  

     pobírá či nepobírá příspěvek na péči

 
  • Příležitostné opravy nad rámec běžné údržby (obrazy, poličky, stěhování nábytku, pokládání koberců, vyladění TV – dle skutečně spotřebovaného času)        
120,- Kč/hod.
  • Odvoz služebním automobilem s řidičem domova   
   10,- Kč/1 km
  • Odvoz služebním autem do Alberta a zpět na 1 osobu        
    10,- Kč
  • Malování obytné jednotky
V případě, že se klient na základě vlastní žádosti stěhuje z jedné obytné jednotky do druhé, tak hradí:     
  • Fakturu za vymalování obytné jednotky (předloženou malířskou firmou)
 
 
 
 

 4. Koncesionářský poplatek za rádio, televizní signál + signál UPC, satelit apod.

      Každý klient si hradí sám.