Doporučení omezení návštěv

12. 02. 2020
Chřipková epidemie
S přihlédnutím k nárůstu počtu akutních respiračních onemocnění Krajská hygienická stanice JMK vyhodnotila aktuální stav jako počínající chřipkovou epidemii. Krajská hygienická stanice doporučuje:
důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest
• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům
• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat
• v případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost
  léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet
 
 
VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÝM SKUTEČNOSTEM
DOPORUČUJEME OMEZIT NÁVŠTĚVY V NAŠEM DOMOVĚ NA NEZBYTNÉ MINIMUM,
ABY NEDOCHÁZELO K NAKAŽENÍ NAŠICH KLIENTŮ CHŘIPKOU, COŽ PRO NĚ MŮŽE ZNAMENAT NEJEN OHROŽENÍ JEJICH ZDRAVÍ, ALE I ŽIVOTA
 
V Brně dne 12.2.2020                                                              PhDr. K. Bartošová, ředitelka