Návštěvy v domově

20. 05. 2020
Vážení příbuzní a blízcí klientů našeho domova,
OD PONDĚLÍ 25.5.2020 JSOU V NAŠEM DOMOVĚ POVOLENÉ NÁVŠTĚVY
ZA NÍŽE STANOVENÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ
Do budovy domova je zatím možné přijít na návštěvu
pouze třemi vchody v době od 13:00 - 18:00,
a to vchodem A (bezbariérový vchod ze spodní zahrady), vchodem C z atria (horní blok)
a do úseku DUHA výtahem K (vchod z atria). Tento vchod je pouze pro návštěvy klientů z úseku Duha. Na Duhu prosím volejte pečovatelky: 778 767 262, které pro Vás k výtahu přijedou.
Vaše čipy na otevírání dveří do budovy pro Vás, pro rodinu i klienty zatím zůstanou neaktivní.
 
 1. U vchodů Vás žádáme o dodržení následujících opatření.
 
 • K dispozici je dezinfekce, kterou použijte k dezinfekci rukou.
 • Každý z Vás si otře boty o dezinfekční rohož.
 • Každý z Vás se zapíše do Knihy návštěv.
 • Podepíšete čestné prohlášení a bude Vám změřena teplota.
 • Každý si při vstupu do budovy nasadí novou nepoužitou roušku (jednorázová či látková).
 • Berte na vědomí, že nemocný člověk s teplotou nebo s příznaky respiračního onemocnění nebude vpuštěn do domova.
 
 1. Na návštěvě v domově se prosím řiďte následujícími doporučeními.
 
 • Doporučujeme v rámci zachování bezpečí udržovat odstup mezi klientem a Vámi, prozatím se vyhýbejte přímému osobnímu kontaktu a dotykům.
 • Roušky nesundávejte po celou dobu pobytu! Klient má po dobu návštěvy také roušku.
 • Zatím je návštěva dovolena pouze 2 dospělým osobám, děti do 13 let prosím s sebou na návštěvu neberte.
 • Ke svému blízkému do bytu volte nejkratší možnou cestu, na chodbách se zdržujte co nejméně.
 • Za místo návštěvy volte pobyt buď přímo v bytě (pokoji) Vašeho blízkého nebo na zahraděspodní zahrada pod bloky B a D a atrium
 • Upozorňujeme, že nejsou zprovozněné zvonky do bytů klientů.
 • Z domova odcházejte stejnými vchody (A, C, výtah DUHA). Můžete zde odložit použité roušky do připravených nádob.
Děkujeme, že výše uvedená pravidla budete dodržovat, abyste ochránili zdraví a život svých blízkých!
Klienti budou moci odejít volně mimo domov a zahradu dle opatření MPSV ČR až od 8.6.2020.