Návštěvy v domově od 19.1.2022

19. 01. 2022

Vzhledem k aktuální emidemiologické situaci doporučujeme i očkovaným osobám, aby před návštěvou v domově podstoupili antigenní test nebo PCR test z odběrového místa a v případě pozitivního výsledku návštěvu domova odložili.


Na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby k jednomu klientovi/manželskému páru.

Na návštěvu mohou osoby, které dovršily 12 let.

Můžete přijít vchodem A, a to:

  • každou středu od 14:00 – 18:00 hod.

  • každou sobotu a neděli od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 
 S sebou:

  • nový čistý respirátor FFP2, který si nasadíte před obsluhou vrátnice

(v zájmu zajištění bezpečí klientů a zaměstnanců domova je nutné, abyste respirátor měli nasazený po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách domova, tj. i v pokoji/bytě).

  • potvrzení o negativním PCR testu (ne starší než 3 dny)

  •  nebo potvrzení o negativním antigenním testu (ne starší než 24 hodin)

  •  nebo písemné potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy, nebo certifikát o prodělané nemoci

  •  nebo certifikát o absolvovaném očkování

Domov pro seniory žádné testování nezajišťuje.

Domov pro seniory nedává návštěvám k dispozici žádné testy.

K prokázání bezinfekčnosti nelze použít test vyhotovený v práci, je nutné mít test z odběrového místa.
 
Zákaz vstupu osob s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo chřipky.