Podporují nás

Děkujeme všem individuálním dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc.
 

Významnou podporu nám věnovali:

Zřizovatel domova - Statutární město Brno a Jihomoravský kraj - dlouhodobá podpora a vytváření podmínek, za kterých je domov schopen poskytovat vysoce kvalitní sociální službu ku prospěchu klientů domova. 
 
Městská části Brno-Bystrc - dlouhodobá spolupráce a podpora
 
Bádule z Ivančic - pěvecký soubor

Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové‚ spol. s r.o. - cca 2x do roka u nás vystupují bez nároku na honorář
 
Nadační fond Atýsek - dlouhodobá spolupráce a podpora. Děkujeme za pomoc při organizování akcí v domově a za osobní angažovanost.Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, kteří poskytují  svůj čas a energii, umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na akcích pro Domov, duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby našim klientům i veřejnosti.